Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Reserves Bereikbaarheid (excl. OV)

Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve VERDER

-

21.700

19.000

8.500

8.500

8.500

Reserve Mobiliteitsprogramma

42.420

9.462

8.102

-

-

-

Reserve Masterplan Soesterberg

-

-

-

-

-

11.840

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

-

1.594

260

-

-

-

Reserve Projecten

9.000

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

51.420

32.756

27.362

8.500

8.500

20.340

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

1.716

1.990

1.422

1.422

1.422

1.422

Reserve Mobiliteitsprogramma

20.471

20.374

17.615

10.218

29.552

53.392

Reserve Masterplan Soesterberg

2

2.511

-

-

-

-

Reserve Gladheidsbestrijding

487

-

260

-

-

-

Reserve VERDER

9.092

21.900

19.000

8.500

8.500

8.500

Reserve Projecten

6

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

31.773

46.775

38.296

20.140

39.474

63.314

Vanaf 2019 wordt het onderdeel Bereikbaarheid Openbaar Vervoer apart zichtbaar gemaakt. Ook zijn de reserves verdeeld. Boekingen in 2018 zijn echter niet gesplitst. Bovenstaande tabel sluit daarom voor het jaar 2018 niet aan met de tabel "Wat gaat het kosten?" Hiervoor moeten beide onderdelen van Bereikbaarheid worden samengevoegd. Later dit jaar volgt een voorstel om de reserves aan te passen aan de nieuwe werkwijzen en het nieuwe mobiliteitsprogramma.