Bedrijfsvoering (Overhead)

Investeringen

MIP Software

Categorie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Presto FIN en CONTROL

A

1.790

1.790

Business Intelligence Tool

A

295

295

HRM Systeem (Personeelsinf. + salarissysteem)

A

1.030

1.030

Facilitair Management Informatie Systeem

A

472

472

Document Management Systeem

A

830

830

Internet CMS

A

739

739

Intranet CMS

A

340

340

Service Management Systeem

A

505

505

Subtotaal indicatieve kostenraming:

1.079

4.155

0

767

0

1.079

4.155

0

767

0

Risico opslag programma (10%)

108

416

77

108

416

77

Eindtotaal

1.187

4.571

0

844

0

1.187

4.571

0

844

0

MIP ICT

Categorie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Werkplek laptops

A

150

1.629

150

1.629

Werkplek Applicaties

A

375

375

Subtotaal indicatieve kostenraming:

150

0

2.004

0

0

150

0

2.004

0

0

Risico opslag programma (5%) & VAT kosten (10%)

23

301

23

301

Eindtotaal

173

0

2.304

0

0

173

0

2.304

0

0

MIP Provinciehuis

Categorie

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

2028 

2029

Binnenwandopeningen

A

175

Buitenwandopeningen

A

Centrale elektronische voorzieningen

A

Communicatie

A

197

239

197

239

197

Losse Gebruikersinventaris

A

459

1.277

Revisie (klimaat)installaties en verbouwing etages

Nieuw

2.200

Transport

A

800

Eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

Nieuw

1.310

Eindtotaal

5.141

239

1.277

197

0

0

239

0

197

0

MOP Facilitair

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

2029

Provinciehuis

1.071

478

168

126

158

299

101

472

682

559

Paushuize

43

27

42

8

7

27

124

9

32

De Meern

6

59

22

56

1

33

1

18

77

18

Huis ter Heide

37

19

16

6

7

106

9

10

12

32

Eindtotaal

1.157

583

248

196

166

445

138

624

780

641

Type categorie:

A: Reeds goedgekeurde investeringen

B: Nieuwe of aangepaste investeringen vanuit laatste Kadernota, worden bij de begroting geaccordeerd door PS.

C: Nieuwe of aangepaste investeringen welke zijn opgenomen als beslispunt in Najaarsrapportage 2019

D: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Een beknopte toelichting op de opgenomen investeringsposten:
MIP Software

  • De genoemde investeringsprojecten zijn reeds in eerdere P&C-producten gepresenteerd. In de Najaarsrapportage 2019 is in meer detail beschreven welke kasritme wijzigingen er zijn doorgevoerd.

MIP ICT

  • De actualisatie die is doorgevoerd betreft de aanschaf van laptops in 2019/2020 die benodigd zijn voor de groei van de organisatie. Deze aanschaf is om de 5 jaar terugkerend opgenomen.
  • Aan de bestaande werkplek laptops is daarnaast een bedrag toegevoegd van 28K voor Omgevingsinformatie (GIS) laptops. Deze benodigde zwaardere laptops zijn vanaf heden meegenomen in het MIP.

MIP Provinciehuis

  • Vanuit 2019 zijn de investeringen 'binnenwandopeningen' en 'communicatie' doorgeschoven, zoals ook gemeld in de Najaarsrapportage 2019.
  • Zoals ook is toegelicht in de Paragraaf Kapitaalgoederen zijn bij het betrekken van het Huis voor de provincie in 2012, in tegenstelling tot de renovatie van de eigen verdiepingen, de huurdersverdiepingen vanuit kostenoverwegingen niet meegenomen. Het huurcontract met één van de huurders in het Huis voor de provincie loopt af per 1 januari 2020. Dat moment wordt aangegrepen om de betreffende verdiepingen aan te passen, zodat deze voldoen aan de huidige standaarden. Hiervoor is een bedrag van € 2,2 mln. opgenomen.
  • Verder is een bedrag van € 1,3 mln. opgenomen om de eerste stappen te realiseren in het verduurzamen van het provinciaal vastgoed.

Een beknopte toelichting op de opgenomen onderhoudsposten:

  • Er zijn geen mutaties ten opzichte van de gepresenteerde stand in de Kadernota 2020-2024. De jaarschijf 2029 is nieuw toegevoegd en is gebaseerd op het actuele meerjarenonderhoudsplan.