Bedrijfsvoering (Overhead)

Wat gaat dat kosten?

Overhead

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

19.244

24.871

29.907

29.823

29.118

29.118

Materiële lasten

27.040

24.122

29.217

27.281

28.458

27.794

Lasten

46.284

48.993

59.124

57.104

57.576

56.912

Baten

8.510

7.144

2.279

3.953

3.953

3.746

Baten

8.510

7.144

2.279

3.953

3.953

3.746

Saldo van dit programma

37.774

41.849

56.845

53.151

53.623

53.166

Stortingen in reserves

1.795

-

15

241

-

-

Onttrekkingen aan reserves

4.185

411

3.734

1.747

1.913

1.882

Beslag op de algemene middelen

35.384

41.438

53.126

51.645

51.710

51.284