Programma 6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dat kosten?

6. Cultuur en erfgoed

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

2.314

2.614

2.780

2.781

2.781

2.781

Materiële lasten

20.259

19.820

21.108

16.594

16.519

17.519

Lasten

22.573

22.434

23.888

19.375

19.300

20.300

Baten

2.000

2.343

1.527

1.527

1.527

1.527

Baten

2.000

2.343

1.527

1.527

1.527

1.527

Saldo van dit programma

20.574

20.091

22.361

17.848

17.773

18.773

Stortingen in reserves

-17

1.777

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

10.543

3.775

1.334

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

10.013

18.093

21.027

17.848

17.773

18.773