Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dat kosten?

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

9.010

8.978

9.189

9.707

9.694

9.694

Materiële lasten

84.597

62.871

54.405

66.986

66.528

69.553

Lasten

93.607

71.849

63.594

76.693

76.222

79.247

Baten

1.496

4.664

1.358

1.358

1.358

1.358

Baten

1.496

4.664

1.358

1.358

1.358

1.358

Saldo van dit programma

92.111

67.185

62.236

75.335

74.864

77.889

Stortingen in reserves

91.569

32.756

27.362

8.500

8.500

20.340

Onttrekkingen aan reserves

61.499

46.775

44.423

20.140

39.474

63.314

Beslag op de algemene middelen

122.182

53.166

45.174

63.695

43.890

34.915