Programma 3. Bodem, water en milieu

Reserves Bodem, water en milieu

Programma 3. Bodem, water en milieu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Reserve Projecten

156

150

-

-

-

-

Reserve BenO Vaarwegen

245

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

401

150

0

0

0

0

Reserve Projecten

-

-919

75

75

-

-

Reserve PUEV

58

200

-

-

-

-

Reserve Egalisatie Bodemsanering

3.672

363

1.060

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

3.730

-356

1.135

75

0

0