Programma 3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dat kosten?

3. Bodem, water en milieu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

3.799

3.777

4.367

4.554

4.464

4.464

Materiële lasten

17.155

16.210

23.707

20.562

21.190

17.936

Lasten

20.954

19.987

28.074

25.116

25.654

22.400

Baten

5.657

4.537

4.205

1.449

1.449

1.449

Baten

5.657

4.537

4.205

1.449

1.449

1.449

Saldo van dit programma

15.297

15.450

23.869

23.667

24.205

20.951

Stortingen in reserves

401

150

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

3.730

-356

1.135

75

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.968

15.956

22.734

23.592

24.205

20.951