Programma 4b. Energietransitie

Wat gaat dat kosten?

4b. Energietransitie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

0

0

997

1.350

1.530

1.530

Materiële lasten

1.273

2.090

5.700

5.250

5.200

5.521

Lasten

1.273

2.090

6.697

6.600

6.730

7.051

Saldo van dit programma

1.273

2.090

6.697

6.600

6.730

7.051

Stortingen in reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

1.273

2.090

6.697

6.600

6.730

7.051